Go to Top

Såning mm.

Såning af korn, græs, raps og efterafgrøder

 • Amazone rotorharvesæt 4 m. med skiveskær
 • Frontmonteret jordpakker i fuld bredde
 • Såning af efterafgrøder med efterårsharve påmonteret el-frøspreder

Såning af majs

 • Gaspardo 8 rækkers
  • skiveskær til frø og startgødning sikrer præcis såning og ens fremspiring

Pløjning

 • Kverneland 5 furet vendeplov
 • Kuhn 5 furet vendeplov

Harvning

 • Opharvning af frøgræsmarker
 • Omlægning af brakmarker
 • Spaderulleharve
 • Stubharve
 • Forårsharve