Go to Top

Gylle / Møg

Tankforsuring af gylle

Færre kørespor samt bedre optagelse af kvælstof, svovl og mangan giver merudbytte.

Vi har udstyr til at tankforsure gylle. Med Ørum-smedens godkendelse af sit TF-12 forsuringsanlæg, er vi klar til at lægge gyllen ud med slanger i 16, 20, 24,  28 og 30 meters bredde. Anlægget er godkendt således, at gylle forsuret til 6,0 PH må udbringes indenfor 24 timer, mens gylle forsuret til 5,5 PH må udbringes indenfor 3 måneder, før der skal tages en ny PH-måling. Vi har PH-måler monteret på vores gyllemixer. Vi fører logbog, som vi fremsender sammen med faktura som dokumentation. Du kan læse mere i Ørum-smedens brochure – Se brochure her.

Vi står selvfølgelig til rådighed hvis der er spørgsmål omkring metoden, eller der ønskes et overslag på hvad forsuringen vil koste.

Vinterraps og øvrige vinterafgrøder kvitterer også for forsuret gylle. Svovl indkøbt i svovlsyre er billigere end svovl indkøbt i kunstgødning.

Slangeudlægning af gylle

 • 1 stk Samson PG 25 treakslet gyllevogn med hjultræk
 • 1 stk Samson PG 25 treakslet gyllevogn
 •  1 stk Samson PG 20 toakslet gyllevogn
  • Hydraulisk sporvidderegulering
  • 16 – 30 m. slangebom
  • Anti-Dryp-System, der sikrer at slangerne ikke drypper under transport
  • Fordelere – mindsker gylleoverlapning ved kiler samt ved start og stop
  • GPS-udstyr, der sikrer præcision i udbringningen.

Nedfældning af gylle

Nedfældning i stubmark og sortjord med:

 • 7,5 m. Samson nedfælder med rørpakker
 • 7,2 m. Vifo nedfælder med planerplanke

Nedfældning i græsmarker 

 • 8 m. Samson enkeltskærsnedfældermed 25 cm. mellem skær

Flytning af gylle fra tank til tank

 • Aftømning med kran under svømmelag. Aftale med lastvognsfirma med buffertank kan arrangeres.

Omrøring af gylle
– med traktorpropelomrører

Spredning af staldgødning med to 18 m3 Uggerbyvogne.
Læsning med:
gummiged eller rendegraver