Go to Top

Gravearbejde / Sne

Gravearbejde

  • Ved byggeri: sokkel, vandrør…
  • Reparation af dræn
  • Oprensning af grøfter
  • Dækning og afdækning af stak

Gummiged

  • Læsning, planering, kørsel i stak mm.
  • 16 tons JCB

Snerydning

  • Rydning af veje, gårdspladser, parkeringspladser …
  • Udføres med traktor skråplov og spidsplov samt gummiged eller rendegraver